За нас

Фирма Интермедиатор е създадена през 2007 година.
Търсим възможности за реализация в Централна, Източна и Южна Европа като посредник и доставчик на консултантски услуги в областта на Информационните технологии.

Фирмата е регистрирана в Търговския Регистър към Агенцията по вписванията със седалище и адрес за управление в гр. София.

Основател, собственик и управител на Интермедиатор е Михаил Цанев, специалист с над 35 години опит в областта на Информационните технологии.

AttachmentРазмер
CV_MТsanev_short_bg.pdfCV Михаил Цанев100.56 KB